Copyright © 2014 World of Apnea.net  |  www.worldofapnea.net - Freediving Plzeň
Slide 1

Základní kurz freedivingu v dubnu 2024

Chcete se seznámit se světem nádechového potápění? Přijďte na základní bazénový kurz freedivingu - AA Indoor Freediver (13.-14.4.2024) do Plzně.

Slide 2

Bazénové tréninky

Chcete rozvíjet dovednosti získané na některém z kurzů? Nejste si jisti, jestli správně dýcháte nebo kopete ploutvemi? Nebo se jen chcete pravidelně hýbat? Přijďte mezi nás na pravidelné bazénové tréninky.

Slide 3

Zlepšete si své dovednosti pod vedením instruktora

Nejste si jisti, že správně dýcháte, relaxujete nebo máte pocit nedostatečného uvolnění? Nelíbí se Vám vaše technika kopu? Využijte cílené tréninky pod vedením instruktora. Více v sekci O nás - Další nabídka.

Slide 4

TEAM BUILDING

Podpora, důvěra, spolupráce... to jsou atributy nejen úspěšného podnikání, ale také jsou nezbytné ve světě freedivingu. Zajistěte svým spolupracovníkům team buildingovou akci, na kterou jen tak nezapomenou. Více info v sekci O nás - Další nabídka

Slide 5

Navazující kurzy v Chorvatsku - 2024

Navazující kurzy freedivingu AA Level I a Level II jsou v plánu již v červnu na chorvatském ostrově Rab. Více informací v sekci Kurzy - Pokročilé.

Disciplíny
Ač to tak možná nevypadá, je potápění na nádech poměrně rozmanitým sportovním odvětvím s celou škálou různých disciplín. Tyto disciplíny můžeme rozdělit na disciplíny bazénové a hloubkové (nebo také indoor a outdoor disciplíny). Dříve se hloubkové disciplíny dále dělily na slanovodní a sladkovodní, ale toto rozdělení je v současnosti překonané a nerozlišuje se mezi sladkou a slanou vodou. Další dělení vychází z charakteru dané disciplíny, ta může být buď soutěžní, nebo exhibiční.
 
Bazénové disciplíny
            Statická apnea (STA)
Statická apnea je disciplína, při které se apneista snaží zadržet dech po co nejdelší možnou dobu, přičemž leží na hladině nebo se smí zanořit maximálně do hloubky 3m. Světové výkony se, v současnosti, pohybují daleko za hranicí 10 minut.
Existuje nesoutěžní varianta statické apney, která má exhibiční charakter. Jedná se v podstatě o STA, které předchází 30 minut inhalace čistého, 100% kyslíku. Následkem toho dojde ke zvýšení množství kyslíku v krvi a prodloužení doby apney, která přesahuje i 20 minut.
 
            Dynamická apnea
Dynamická apnea je bazénovou disciplínou, při které je hlavním úkolem apneisty uplavat co největší vzdálenost na jeden nádech. Rozlišuje se varianta bez ploutví (DNF – dynamic no fins) a varianta s ploutvemi (DYN). Výkony v DYN se blíží k 300m, v DNF pak leží těsně za hranicí 200m.
 
            Rychlostní apnea (16x50)
Je variantou dynamické apney. Cílem freedivera je uplavat v co nejkratším možném čase vzdálenost 16x50m. Po každém 50m úseku se musí apneista vynořit. Nejlepší výkony v této disciplíně se nachází pod hranicí 11 minut.
 
Hloubkové disciplíny
            Konstantní váha
Konstantní váha je nejčistší formou freedivingu. Apneista sestupuje do hloubky i z ní vystupuje pouze s pomocí vlastních sil, se stejnou hmotností klesá i stoupá. Dopomoc za vodící lano není povolena mimo prvního záběru nad platem. Stejně jako u dynamické apney můžeme rozlišit variantu s ploutvemi (CWT) a bez ploutví (CNF). Výkony v obou těchto variantách přesahují 120m, respektive 100m.
 
            Free immersion (FIM)
Free immersion neboli volné zanoření, je hloubkovou disciplínou, kdy apneista sestupuje či vystupuje pomocí vlastních sil, přičemž je povolena dopomoc za vodící lano. Top výkony se pohybují na hraně 120m.
 
            Variabilní váha (VWT)
V disciplíně variabilní váha, jak již název napovídá, sestupuje apneista se zátěží na speciálním postroji zvaným sled. Velikost zátěže v této disciplíně nesmí přesáhnout 1/3 hmotnosti freedivera. Výstup je realizován vlastními silami, přičemž dopomoc za vodící lano je povolena. Možnosti současných závodníků přesahují metu 140m.
 
            No limits (NLT)
Disciplína No limits je bezpochyb nejextrémnější disciplínu ve freedivingu vůbec. Tomu odpovídají i hodnoty nejlepších dosažených výkonů, které se pohybují značně přes 200m. Apneista sestupuje pomocí sledu. Na rozdíl od VWT není maximální hmotnost zátěže stanovena. Z hloubky pak vystupuje buď pomocí balónu naplněného plynem či ve stejném sledu, který je tažen vzhůru mechanicky. Jak z názvu vyplývá, nejsou možnosti této disciplíny ničím limitovány. Z toho důvodu je NLT disciplínou, která je zatěžkána celou řadou nehod nezřídka končící úmrtím freedivera.
 
            Skandalopetra
Disciplína exhibičního charakteru, která vychází z tradice řeckých rybářů. Legendární Haggi Statti využíval tuto techniku při svých ponorech při hledání ztracené kotvy. Freediver klesá do hlubin, přičemž v ruce třímá 6 – 14kg těžký, oblý kámen, přivázaný na provaze. Pomocí něj je pak tažen zpět na hladinu.
 
            Skin diving
Někdy zaměňován se samotným freedivingem. Zdroje definují skin-diving jako potápění bez dýchacího přístroje. Skin diving v základním významu slova pochází z Austrálie a Nového Zélandu. Spolu s CNF je nejčistší formou freedivingu, kdy apneista sestupuje i vystupuje z hloubky pomocí vlastních sil a nevyužívá přitom žádných pomůcek jako obleku, ploutví či masky. Povolen je pouze nose clip.
 
            Jump blue (The cube)
Méně známá disciplína soutěžního charakteru, která kombinuje prvky konstantní váhy a dynamické apney. Byla vytvořena s cílem umožnění soutěžit i těm apneistům, kteří považují ponory do hloubek za nebezpečné. Úkolem freedivera je uplavat co největší vzdálenost ve čtverci 15x15m, který je vytyčen v hloubce 10m pod hladinou prostřednictvím lan. Opět existuje varianta s a bez ploutví.
 
V rámci aktuálnosti nebudeme uvádět současné světové rekordy, neboť se poměrně progresivně vyvíjejí.
Aktuální světové rekordy jsou dostupné na: http://www.aidainternational.org
 
Aktuality
Navazující kurzy AA Level I a Level II v Chorvatsku - více info v sekci Kurzy - Pokročilé.více
Základní bazénový kurz freedivingu v Plzni - více v sekci Kurzy - Základní.více
Základní bazénový kurz freedivingu v Plzni.více